De verkoop van Groenloo is gestart.

Wenst u meer informatie over de woningen of appartementen in dit groene woonproject?

Neem dan een kijkje op onze website www.acasa.be of neem rechtstreeks contact met ons op

09 321 03 00 info@acasa.be

inplantingsplan

inplantingsplan

Groenloo wordt een nieuwe duurzame woonwijk binnen de Brusselse ring. De nieuwe wijk bevat een parkzone en wordt gebouwd op de voormalige Kodaksite. De combinatie van de uitstekende ligging en de groene omgeving is werkelijk uniek. Dankzij het duurzame karakter van Groenloo blijft de groene omgeving zoveel mogelijk behouden en zelfs versterkt o.a. door het voorzien van streekeigen beplanting. Door de verscheidenheid van eengezinswoningen met tuin en appartementen van verschillende groottes
heeft Groenloo een woonaanbod voor elk budget. De site heeft een verkeersluw karakter en de urban villa’s worden omarmd door de ruime parkzone. Dit maakt van Groenloo een extra kindvriendelijke en rustige woonwijk.

 • 1,9 hectare groen park
 • Groene long tot in de steenstraat
 • Wijkvoorziening en publieke functies
 • Quasi waterneutraal: oplossing waterproblematiek op wijkniveau
 • Hoofdzakelijk ondergronds parkeren
 • Doordachte fasering
 • Buurtondersteunende functies, waaronder politiepost, kleinschalige commerciële ruimtes en kantoren
 • 1,9 hectare groen park
 • Groene long tot in de steenstraat
 • Wijkvoorziening en publieke functies
 • Quasi waterneutraal: oplossing waterproblematiek op wijkniveau
 • Hoofdzakelijk ondergronds parkeren
 • Doordachte fasering
 • Buurtondersteunende functies, waaronder politiepost, kleinschalige commerciële ruimtes en kantoren
Huidige toestand      

Voorstel Masterplan   

Voorstel Acasa   

duurzaamheid

duurzaamheid

220 BEN WONINGEN (BEN= Bijna-Energieneutraal)

 • 162 appartementen
 • 58 woningen

Ten opzichte van het masterplan zijn de woningen optimaler ingepland. In het nieuwe ontwerp werd veel aandacht gegeven aan oriëntatie en belichting. Op deze manier wordt optimaal gestreefd naar het gebruik van zonne-energie en wordt duurzaamheid nagestreefd.

 

hand leaf icon

 • Warmtepompen
 • Warmteboilers
 • Zonnepanelen

 

mobiliteit

mobiliteit

 • Zwakke weggebruiker centraal
 • Extra fiets- en wandelpaden
 • 310 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers
 • 90 procent ondergronds parkeren
 • Deelwagens en deelfietsen
 • Laadpalen voor elektrische wagens

Groenloo is een verkeersveilig wijk, gelijkgronds autoluw en ingericht volgens de principes van een woonerf. Hierdoor ontstaat er op het openbaar domein de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te spelen en op een veilige manier te voet of per fiets verplaatsingen te maken.

Doorheen Groenloo wordt een netwerk van paden aangelegd, waardoor de doorwaardbaarheid van het gebied verbetert en bijkomend relaties worden gelegd tussen de Steenstraat, de Streekbaan, de achterliggende vallei rond de kwakkelstraat en de open ruimte achter de Pauwstraat. Deze paden zullen publiek toegankelijke zijn. Het groene netwerk is opgenomen in de inrichting van het woonerf en maakt de verbinding tussen de oostelijke groenzone en de westelijke Streekbaan.

landschapsontwerp

landschapsontwerp

Het project is in eerste orde een groen project. Om de aansluiting te garanderen met de naastliggende beekvallei en zijn karakteristieke holle wegen werd gekozen om een groot deel van het terrein niet te bebouwen. Het uitgangspunt is het verhogen van de biodiversiteit in combinatie met recreatie, natuur en sociale ontmoeting.

De parkzone heeft uitlopers die de urban villa’s omarmen. Dankzij deze parkzone vinden niet alleen de bewoners van Groenloo, maar ook de omwonenden ruimte om te herademen in de stad.

Natuurlijke vegetatietypes en streekeigen beplanting.

 • Een nieuwe groene long
 • Publiek park van 1,9 hectare groot
 • Streekeigen en klimaat robuuste beplanting
 • Extra ondergrond ontharden

In het projectgebied staat het hellende landschap naar de Kwakkelstraat bekend als een complex van natuurelementen. Dit landschap wordt niet bebouwd en krijgt een groene bestemming. Voor het beheer van de toekomstige parkzone wordt gezocht naar een samenwerking met Agentschap Natuur en Bos, met als doel de biologische waarde te versterken ten opzichte van de huidige toestand. De inplanting van nieuwe hoogstammige bomen zal gebeuren in overeenstemming met de huidige natuurwaardes en openzichtperspectieven vanuit de nieuwe bebouwing.

grasland

zoom

mantel

bomen

hydrologie

hydrologie

Het wijkproject maakt gebruik van gepaste technieken om het drinkwaterverbruik te beperken en het regenwater plaatselijk te recupereren en te beheren. Dit gebeurt door een combinatie van regenwateropvang en lokale bufferzones, wadi’s genaamd.

 • Quasi Waterneutraal
 • Optimale infiltratie op de site

“Vandaag zijn er maar drie vergelijkbare sites in Vlaanderen die zo ver volgens beide principes zijn ontwikkeld. Groenloo wordt één van de meest duurzame wijken van Vilvoorde, en bij uitbreiding van de hele regio.”

Timothy Jacob

Projectontwikkelaar, Acasa

fasering

fasering

Fase 1 | eind 2020-2022

Fase 3 | 2023-2025

Fase 2 | 2021-2023

Fase 4 | 2025-2026

Fase 1 | eind 2020-2022

Fase 2 | 2021-2023

Fase 3 | 2023-2025

Fase 4 | 2025-2026

Verwacht verloop

 • Maart 2020
 • RUP Groenloo definitief en uitvoerbaar

 • Mei 2020
 • Indienen verkavelingsaanvraag

 • September 2020
 • Indienen omgevings-vergunning fase 1

 • Winter 2020
 • Opstart verkoop fase 1

 • Zomer 2021
 • Aanvang werken fase 1

Verwacht verloop

 • Maart 2020
 • RUP Groenloo definitief en uitvoerbaar

 • Mei 2020
 • Indienen verkavelingsaanvraag

 • September 2020
 • Indienen omgevingsvergunning fase 1

 • Winter 2020
 • Opstart verkoop fase 1

 • Zomer 2021
 • Aanvang werken fase 1

Made with love by Mark-Up