welkom in groenloo

welkom in groenloo

We zijn trots jullie te kunnen aankondigen dat de oude Kodaksite in Koningslo binnenkort zal transformeren in een duurzame en groene woonbuurt. Hopelijk zijn jullie even enthousiast over de ambitieuze toekomstplannen als wij. Groenloo wordt zonder twijfel een woonwijk van én voor de buurt. Ontdek hier wat de nieuwe wijk voor jou kan betekenen.

Een stukje geschiedenis

Oprichting Kodaksite in Koningslo.

Kodak stopt productie in Koningslo
Banimmo richt Athena Business Center op

Herevaluatie Kodaksite
Banimmo in overleg met stad Vilvoorde

Bestemmingskeuze binnen
stedelijke context

a.industrieel

+ Economische activatie omgeving +

– Ontsluiting / mobiliteit / extra verkeer

– Geluidsoverlast

– Ecologische impact op milieu/luchtverontreiniging

– Zwaar verkeer op onregelmatige tijdstippen

b. residentieel

+ Definiëren van één toekomstige functie: bestemming wonen

+ Maatschappelijke meerwaarde:

    + Publiek en toegankelijk groen

    + Publieke voorziening gericht op de woonkern (o.a. politiewijkpost)

Bestaande bebouwing: vroegtijdig afgebroken

Licht verkeer volgens woonbehoefte

Stad Vilvoorde kiest voor de residentiële invulling

 Start opmaak RUP Groenloo


Stad Vilvoorde keurt RUP Groenloo goed


Acasa koopt kodaksite en werkt voorontwerp Groenloo uit.


RUP Groenloo definitief en uitvoerbaar

Omgevingsvergunning bekomen voor verkavelen van gronden.


Omgevingsvergunning fase 1 lopende.

Start verkoop fase 1 bestaande uit 17 woningen en 48 appartementen.

Groenloo staat voor een groene omgeving

Made with love by Mark-Up